הגדרת דף הבית לחנות

בתפריט חנות יש לבחור הגדרות

תפריט חנות

 

מסך הגדרות לחנות וירטואלית

 

הגדרות ורכיבים לניהול דף הבית - חנות וירטואלית