הוספת תרגום גוגל לחנות הוירטואלית

יש להעתיק את הקוד שבהמשך לאזור קודים של כלי גוגל

הקוד שיש להעתיק ולהדביק

תרגום לכל השפות

 

<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: \'he\', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, \'_google_translate_element\');
}<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>
 

 

תרגום לשפות ספציפיות

יש להשתמש הקודי שפות מוכרים 2 תווים (ISO)


<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: \'he\', includedLanguages: \'en,pa,pl,ro\', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, \'_google_translate_element\');
}
</script>