שלבים בפתיחת חנות:
 
לחיצה על כפתור יצירה או הגדרת חנות
 
 
יפתח מסך "צף" להגדרה ראשונית של החנות