כניסה לכפתור הגדרות של כרום

 

לאחר שהמסך מתרחב יש לגלול עד הסוף למטה
לבסוף שמסתיים התהליך יש לסגור את הדפדפן כולו לפתוח מחדש