שימוש במחולל טפסיםהקמת טופס חדש


הגדרות ראשוניותשימוש בגרירה לשדות הרצוייםאיפיון כל שדה


חשוב לא לשכוח לבחור בשדה "קטגוריות"
ובחירת קבוצה אחת שכל הנרשמים יכנסו אליה