בכדי לקבל מבט כולל של דעת הקהל הדרך היעילה ביותר היא לערוך סקר. (בטרמינולוגיה של יחסי ציבור המילה "סקר" פירושה לבחון בקפדנות את דעת הקהל ביחס לרעיון, מוצר, היבט של החיים או כל נושא אחר) . סקר נעשה כדי למצוא הלך רוח של קבוצה בנושא עריכת סקרים, ועונה על השאלה מהוא הנושא או הביטוי או המושג אשר יעורר תגובה בקהל ספציפי. זהו דבר שהוא ממשי לרוב האנשים באותה קבוצה ושניתן להשתמש בו כדי לקבל תגובה ולהשיג הסכמה. ו /או לבצע פעולה שבאופן אוטומטי תביא למצב העניינים הרצוי. בסקר עלינו להציג שאלות לאנשים על מנת להשיג את דעתם על משהו. מתוך כך התשובה שניתנה הכי הרבה פעמים לשאלת הסקר שלך תעורר הסכמה ותגובה למה אנשים מעדיפים.

באותה מידה ניתן גם לתכנן סקרים כדי לגלות מה אנשים מתעבים. עם הידע שתשיג מהסקר לגבי הקהל אתה בעצם פותח פתח ליידע את אותו קהל באשר לרעיונות שאתה רוצה שהם יקבלו – במילים אחרות, אתה תוכל לא רק לדעת העדפה או סלידה אלא בעיקר להעביר אליהם את המסר שלך ואף ליצור אטרקטיביות של המוצר או המידע אותו אתה משווק. עלייה בשימוש בסקרים אינטרנטיים בעולם המערבי ככלל ובישראל בפרט, מעלה שאלות בנושא הלגיטימיות של כלי זה לאיסוף נתונים למחקרי שוק וסקרי דעת קהל שאלות כגון ייצוגיות הדגימה ותוקף הממצאים.

מחקרים רבים ומגוונים שבוצעו על ידיי חוקרים מהמובילים בעולם, על מנת להסיר את הערפל מעל שאלות וספקות אלו עולה כי שאלת הייצוגיות הולכת ומקבלת פתרונה לאור העובדה כי חדירת האינטרנט למשקי הבית בישראל (72%) הולכת וגוברת ומתקרבת לשיעור המחזיקים בטלפון קווי (89%) ההולך ויורד. יתרה מזאת, החדירה החזקה של קווי הטלפון של HOT (11%) וכן העובדה שפלחים משמעותיים בקרב גילאי הביניים (25 עד 35) מחזיקים בטלפון סלולארי בלבד, הולכת ומקשה על היכולת לייצר דגימה ייצוגית שתתבסס על קווי הטלפון המסורתיים. כבר כיום, פאנל בסדר גודל של כ 15,000 משתתפים (כמו זה של חברת Panels, ההולך וגדל...) מאפשר גזירת מדגמים מייצגים כמעט לכל פלחי האוכלוסייה, שלא לדבר על מדגם כלל ארצי מייצג "רגיל".

באשר לאיכות הפסיכומטרית ולתקפות הממצאים המתקבלים בסקרי אינטרנט, במחקר שערכו דניס ועמיתיו בשנת 2005 נבדקו מקורות אפשריים להבדלים בין תוצאות סקר טלפוני, לזה שבוצע באמצעות פאנל אינטרנטי. תוצאות המחקר הראו שההבדלים בתוצאות בין שתי השיטות נבעו מאופן איסוף המידע (טלפוני – שמיעתי, אינטרנט – חזותי) וכן מניסיון קודם של הפאנליסטים בביצוע סקרים. ההבדלים בין איסוף חזותי לשמיעתי שנמצאו במחקר זה, דומים מאוד לאלו שנמצאו במחקרים דומים שהשוו בין סקרי טלפון (שמיעתי) לסקרי דואר (חזותי) (דילמן וטרנאי 1992, דילמן ועמיתים 1998).

בכל המחקרים האלו נמצא כי סקרי טלפון התאפיינו בנטייה של המשיבים לתת תשובות המצויות בקצה החיובי של סולמות התשובה, בעוד משתתפי פאנל אינטרנט משתמשים יותר בכל מרחב התגובה של סקאלת התשובות המוצגות להם, ועל כן תשובותיהם "נקיות" יותר. עוד עולה מהמחקרים כי נשאלים בסקרי אינטרנט הראו פחות הטיות בתשובותיהם בהשוואה לתשובות בסקרי טלפון. שכן בסקר אינטרנטי אין הטיה הנשענת על זיכרון של המדד האחרון או הטיה בשל הדינאמיקה בין סוקר ונסקר. נתון שלישי ממחקרו של דילמן שבסקר האינטרנטי יש לנסקר שליטה במועד ובקצב בהם הוא ישיב .

למערכת סקרים שכדאי להתנסות בה לחץ כאן