יש להכנס לחשבון פייפאל האישי שלך

https://www.paypal.com

 

כניסה להגדרות חשבון

PayPal קבלת טלפון בהזמנה מהרוכש settings

תשלומים באתר 

PayPal קבלת טלפון בהזמנה מהרוכש - תשלומים באתר

העדפות אתר

PayPal קבלת טלפון בהזמנה מהרוכש עדכון 

לגלול את הדף עד שמגיעים

מספר טלפון ליצירת קשר

לסמן שטלפון הינו מופעל (שדה חובה)

 
PayPal קבלת טלפון בהזמנה מהרוכש - הפעלת טלפון