חבילות ומחירים בנק סמסים

1,000
מיסרונים

60 ₪

6 אג' לסמס

3,000
מיסרונים

180 ₪

6 אג' לסמס

5,000
מיסרונים

300 ₪

6 אג' לסמס

10,000
מיסרונים

520 ₪

5.2 אג' לסמס

*יש להוסיף מע"מ עפ"י חוק למחירים המצויינים